thiruvonam 2020 date in kerala

തിരുവനന്തപുരം വാന്‍ റോസ് ജങ്ക്ഷന്‍ ഗോര്‍ക്കി ഭവനില്‍ വച്ചാണ് തിരുവോണം ബംപര്‍ ഭാഗ്യക്കുറി (Onam Bumper 2020) നറുക്കെടുപ്പ്. Kerala Lottery Result Today 20-09-2020 is Thiruvonam Bumper lottery BR 75 Today kerala lottery result will be announced on 20/09/2020 at 03:00pm. 6351 6437 6463 6518 6545 6263 6266 6268 6284 6286 1052 1069 1073 1128 1142 4569 4636 4644 4826 4873 9950 9970. The fifth prize is one lakh for the last 5 digits. The first prize of Rs 12 crore can be won. 3925 3935 3963 3969 4041 The third prize is Rs 10 lakh each for 12 people. The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 30 days. If unsold numbers like "9XXXXX" are drawn then the the draw is cancelled and the number is re-drawn till the prize is won by a sold ticket. 4406 4413 4484 4495 4520 3404 3419 3914 3938 4021 The ticket was received by Hon'ble MLA Shri VK Prashanth. Kerala Lottery Thiruvonam Bumper BR 75 2020 Result Highlights: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സമ്മാനത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 4155 4197 4216 4237 4260 നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി അച്ചടിച്ച 42 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും വ്യാഴാഴ്ചയോടെ വിറ്റു തീർന്നു. തിരുവോണം ബംപര്‍, 12 കോടി അടിച്ചാൽ എത്ര തുക കയ്യിൽ കിട്ടും? കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും കേരള സർക്കാരിന്റെ തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് ഇത്തവണ മികച്ച വിൽപ്പനയാണുണ്ടായത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ നികുതിയും കിഴിച്ച് സമ്മാനാര്‍ഹനു ലഭിക്കുക 6,18,36,480 രൂപ. സമ്മാനത്തുക - 12,00,00,000. ലോട്ടറിയുടെ ജിഎസ്ടി 28 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയ സാഹചര്യത്തില്‍, ഓണം ബമ്പർ വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലാഭം ഈ വർഷം ഏകദേശം 22 കോടിയോളം രൂപയാണ്. നാല് ഘട്ടങ്ങളിലായി അച്ചടിച്ച 42 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളും വ്യാഴാഴ്ചയോടെ വിറ്റു തീർന്നു. Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2020 BR 75 Tickets, Price, Prize Money, Draw Date, Result Kerala Onam Bumper 2020: ഓണം ബമ്പര്‍, ഇതു വരെ വിറ്റു പോയത് 9.25 ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് The release was in the presence of the Hon'ble Mr. Amit Meena IAS, Director, Lottery Department. കഴിഞ്ഞ വർഷം 46 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റുപോയിരുന്നു. സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സമ്മാനത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ നൽകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Thiruvonam, the most auspicious day during the Onam festival, is celebrated throughout Kerala. 2000/-0011 0612 0859 1395 1456 2186 2198 2224 2631 3404 3419 3914 3938 4021 4072 4720 5030 5239 5276 5380 5403 5543 5815 6052 6193 6584 7012 7065 7164 7178 7341 7768 8190 8206 8271 8276 8328 8747 9096 9596 9858, 7th Prize- Rs. 1885 1949 1981 1986 2011 2261 2275 2362 2373 2467 FOR THE TICKETS ENDING WITH THE And many other gifts worth crores of rupees. ഒരു കോടി മുതല്‍ രണ്ടു കോടി വരെ - 15 ശതമാനം. 8971 9377 9614 9690 9720 Tickets will be released in 6 series. 6865 6915 6941 6984 6996 ജിഎസ്ടി 12% മാത്രമായിരുന്ന കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ലാഭമായി ലഭിച്ചത് 38.28 കോടി രൂപയാണ്. 3179 3191 3257 3260 3264 Onam Bumper 2020 Lottery Draw Date 20-09-2020, Kerala Next Bumper: ONAM BUMPER 2020 Lottery. ... A total of 54 lakh tickets are planed to be printed according to the sale of the Kerala Bumper Lottery "Thiruvonam Bumper 2020 BR-75". Please 3733 3961 4186 4439 4597 Onam Bumper 2020, Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2020 Live Updates Draw Date, Time, How to check on keralalotteries.com: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ തിരുവോണം ബംപര്‍ (BR 75) 2020 ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുത്തു. ആവശ്യക്കാർ കൂടിയതോടെ 2.1 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ കൂടി അടിയന്തരമായി അച്ചടിച്ച് വിതരണത്തിന് എത്തിച്ചതായി ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 0440 0528 0579 0613 0772 Kerala State Lottery Thiruvonam Bumper 2020. മന്ത്രി ജി.സുധാകരനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ ടിക്കറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. Read about Thiruvonam in Kerala in 2021. 6583 6597 6623 6627 6633 The first prize in the Thiruvonam bumper is ₹ 12 crore. മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപവീതം 12 പേർക്കും നാലാം സമ്മാനം അഞ്ചുലക്ഷം രൂപവീതം 12 പേർക്കും ലഭിക്കും. verify the official result posted below. A celebration of equality, justice, prosperity and fairness, this State festival of Keralites commemorates the return of a mythical, righteous king- King Mahabali. 4072 4720 4852 4976 5030 7327 7479 7644 8045 8841 1456 2186 2198 2224 2631 – Up to 13,60,80,000. തിരുവനന്തപുരം വാന്‍ റോസ് ജങ്ക്ഷന്‍ ഗോര്‍ക്കി ഭവനില്‍ വച്ചാണ് തിരുവോണം ബംപര്‍ ഭാഗ്യക്കുറി (Onam Bumper 2020) നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. Copyright © 2020 The Indian Express [P] Ltd. All Rights Reserved, Kerala Lottery Thiruvonam Bumper BR 75 2020 Result Highlights: തിരുവോണം ബമ്പർ നറുക്കെടുത്തു, വിജയികളെ അറിയാന്‍ keralalotteries.com, The moderation of comments is automated and not cleared manually by, കൊറോണകാലത്ത് ഭാഗ്യം ലോട്ടറിയായി തേടിയെത്തിയപ്പോൾ, Kerala Lottery Thiruvonam Bumper BR 75 2020 Result: ഇതുവരെ വിറ്റത് 44 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ, നറുക്കെടുപ്പ് 20ന്, ഇത് കീർത്തി തന്നെയോ? 4709 4746 4750 5689 5764 9745, 0011 0563 0612 0859 1395 10 Lakh) are drawn to the sold tickets only. 5372 5423 5441 5494 5562 7472 7558 7577 7583 7664 സമ്മാന ജേതാക്കൾ കേരള സർക്കാർ ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫലങ്ങളുമായി ഒത്തു നോക്കി പരിശോധിച്ച്, 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ടിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നാലു ശതമാനം ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ് (നികുതിക്കും സര്‍ചാര്‍ജിനും)- 17,75,520 എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് 4,61,63,520 രൂപ ഇടാക്കും. 7881 8398 9160 9525 9888, 0721 0847 1195 1495 2063 4991 5017 5119 5131 5200 Today Results >> WIN WIN (W-587) Draw Held On 26/10/2020 || Results >> NIRMAL (NR-195) Draw Held On 23/10/2020. 4046 4095 4101 4135 4154 ഒരു ലക്ഷം, 5000, 3000, 2000, 1000 രൂപയുടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. 9th Prize- Rs. 4284 4287 4302 4311 4337 0131 0177 0281 0327 0377 Price of a single ticket is Rs.300/-. The draw date is 20.09.2020. 7026 7047 7095 7103 7169 Onam Bumper 2020, Kerala Lottery Thiruvonam Bumper 2020 Live Updates Draw Date, Time, How to check on keralalotteries.com, Thiruvonam bumper 2020 kerala lottery br 75 result today date time keralalotteries com live updates, നവരാത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്വീറ്റ്: ദീപിക സിങ് രജാവത്തിനെതിരേ കേസ്, IPL 2020-MI vs RR: സ്റ്റോക്ക് തീർന്നിട്ടില്ല മക്കളേ.., മുംബൈയ്‌ക്ക് വയറുനിറച്ച് കൊടുത്ത് സ്റ്റോക്‌സ്, രാജസ്ഥാന് ജയം, മയക്ക് മരുന്ന് കേസ്: സീരിയൽ നടി അടക്കം ആറ് പേർ അറസ്റ്റിൽ, പാകിസ്ഥാനോടും ചൈനയോടും എന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിജെപി നേതാവ്, കപിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നു; ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രം ഏറ്റെടുത്ത് ആരാധകർ, ഐഫോൺ 12 മിനി: വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കുള്ള പുതിയ വിപണി തുറന്ന് ആപ്പിൾ, ധോണിക്കും രോഹിത്തിനും പിന്നാലെ കോഹ്‌ലിയും; ഐപിഎല്ലിലെ സിക്‌സ് വീരൻമാർ ഇവർ, സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 6843 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്; 7649 പേർക്ക് രോഗമുക്തി, Navratri 2020: നവരാത്രി ആഘോഷ ചിത്രങ്ങളുമായി താരങ്ങൾ, വിജയികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഗസറ്റുമായി ഫലം ഒത്തുനോക്കുക, ഓണം ബമ്പറിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തിനു ലാഭം ഏകദേശം 22 കോടി രൂപ, ഒന്നാം സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് അജേഷ് കുമാര്‍, നാലാം സമ്മാനമായ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ലഭിച്ച ടിക്കറ്റുകള്‍, ഒന്നാം സമ്മാനം എറണാകുളം ജില്ലയില്‍ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനു, മൂന്നാം സമ്മാനമായ പത്ത് ലക്ഷം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റുകള്‍, രണ്ടാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി ലഭിച്ച ടിക്കറ്റുകള്‍. 1000/-0040 0061 0083 0105 0116 0131 0177 0281 0327 0377 0440 0528 0579 0613 0772 0853 0910 0944 0964 1007 1052 1069 1073 1128 1142 1156 1248 1248 1314 1328 1343 1377 1436 1459 1479 1482 1508 1594 1657 1726 1813 1840 1872 1874 1885 1949 1981 1986 2011 2016 2086 2115 2202 2214 2261 2275 2362 2373 2467 2521 2531 2541 2574 2607 2682 2786 2825 2868 2885 2917 2954 3019 3034 3040 3052 3121 3135 3151 3179 3191 3257 3260 3264 3313 3382 3445 3449 3485 3527 3551 3557 3623 3764 3812 3816 3816 3864 3919 3925 3935 3963 3969 4041 4046 4095 4101 4135 4154 4155 4197 4216 4237 4260 4284 4287 4311 4337 4413 4484 4495 4520 4569 4636 4644 4826 4873 4884 4906 4921 4982 4985 4991 5017 5119 5131 5200 5261 5289 5298 5361 5372 5441 5494 5562 5676 5683 5709 5711 5873 6015 6028 6068 6138 6263 6266 6268 6284 6286 6351 6437 6463 6518 6545 6597 6623 6633 6637 6706 6747 6758 6846 6865 6915 6941 6984 6996 7026 7047 7095 7103 7169 7197 7232 7398 7407 7472 7558 7577 7583 7664 7679 7732 7752 7765 7787 7799 7902 7905 7911 7914 8058 8086 8095 8128 8132 8137 8170 8280 8288 8498 8608 8608 8681 8762 8941 8952 8980 8998 9234 9307 9398 9450 9468 9556 9610 9613 9625 9663 9809 9827 9849 9860 9937 9945 9950 9970, ഒന്നാം സമ്മാനാര്‍ഹമായ TB 173964 എന്ന ടിക്കറ്റ് വിറ്റത് അജേഷ് കുമാറിന്റെ ഏജന്‍സിയില്‍ നിന്നും എന്നാണു പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, 8th Prize- Rs. താരത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് അമ്പരന്ന് ആരാധകർ, വിനീതിന്റെ ‘ഹൃദയം’ നിറയ്ക്കാൻ പൃഥ്വിരാജ് പാടുന്നു; പ്രണവിന്റേയും കല്യാണിയുടേയും ചിത്രം, Bigg Boss Malayalam 2 Recap: ‘ബിഗ്‌ ബോസ് 2’ മുപ്പതു ദിനം കടക്കുമ്പോള്‍, This website follows the DNPA's code of conduct, TICKETS IN 6 SERIES (TA, TB, TC, TD, TE, TG, ), Total Prize Amount (Rs.) കായംകുളത്തെ ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരായ റോണി, രംജിം, രാജീവൻ, സുബിൻ തോമസ്, വിവേക്, രതീഷ് എന്നിവർ ചേർന്നു വാങ്ങിയ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത്. 9613 9625 9663 9809 9827 You can also search for old THIRUVONAM BUMPER 2020 lottery results by providing draw number in the text box provided. FOLLOWING NUMBERS, 0287 0557 0821 0945 1711 3527 3551 3557 3623 3718 6011 6070 6224 6819 7372 – Up to 1,08,00,000, Total Prize Amount (Rs.) 3rd prize Rs.10 Lakh for  12 ticket , 4th Prize Rs.1 Lakh for last 5 digits and many other prizes are there. 2355 2409 2515 2564 2648 ഇതിന്റെ വിപണനത്തിനായി ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസുകൾ ശനിയാഴ്ച ദിവസവും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. In the draw of "Thiruvonam Bumper 2020 BR-75" the first four prizes (1st prize Rs.12 Crore, 2nd prize Rs.1 Crore  and 3rd prize Rs. Since all the Kerala lottery offices are computerized and have a core billing system this can be done easily. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും കേരള സർക്കാരിന്റെ തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് ഇത്തവണ മികച്ച വിൽപ്പനയാണുണ്ടായത്. 3000/-0721 0847 1195 1495 2063 2355 2409 2515 2564 2648 3184 3366 3444 3597 3690 4028 5202 5411 5419 5429 5819 5947 6702 6925 6993 7327 7479 7644 8045 8841 8971 9377 9614 9690 9720 9745, 8398 7372 0945 9160 4709 4750 4439 0287 1957 2196 4746 3272 5689 62224 5764 1711 3961 9525 0821 6070 2135 0557 4186 3733 9888 2646 6011 7881 6819 4597, TA 579527TB 163619TC 166362TD 231778TE 251503TG 218595TA 738402TB 212872TC 461768, പ്രാഥമിക വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം ഒന്നാം സംമാനാര്‍ഹാമായ ടിക്കറ്റ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് വിറ്റത്, TA 384157TB 508969TC 267297TD 346104TE 278977TG 586641TA 404617TB 129322, 2nd Prize - Rs.1,00,00,000/- (Rs.1 Crore), TA 738408TB 474761TC 570941TD 764733TE 360719TG 787783. കായംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഓഫിസിന് സമീപമുള്ള ശ്രീമുരുക ലോട്ടറി ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് വിറ്റ TM160869 എന്ന ടിക്കറ്റിനായിരുന്നു ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയത്. The second prize is Rs 1 crore for six persons. 8980 8998 9107 9234 9307 5574 5676 5683 5709 5711 5815 5905 6052 6193 6584 read here: Kerala Lottery Thiruvonam Bumper BR 75 2020 Result: ഇതുവരെ വിറ്റത് 44 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ, നറുക്കെടുപ്പ് 20ന്. The kerala lottery department held the draw of BR 75 Onam Bumper lottery today 20.09.2020 at sharp 3pm with the presence of officials in the Gorky Bhavan Thiruvananthapuram. മൂന്നൂറു രൂപ വില വരുന്ന തിരുവോണം ബംപര്‍ ഭാഗ്യക്കുറി (Onam Bumper 2020) ഓഗസ്റ്റ്‌ 4 മുതലാണ് വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ചത്. സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ തിരുവോണം ബംപര്‍ (BR 75) 2020 ഭാഗ്യക്കുറി ടിക്കറ്റ് നറുക്കെടുപ്പ് ഉടന്‍ നടക്കും. രണ്ടാം സമ്മാനം ആറുപേർക്ക്‌ ഒരു കോടി രൂപവീതം ലഭിക്കും. Onam is a Hindu festival celebrated by the people of Kerala. Draw Date 20-9-2020; TOTAL: 54 LAKH TICKETS; TICKETS IN 6 SERIES (TA, TB, TC, TD, TE, TG, ) COST OF TICKETS: 300/- Kerala State Lottery Thiruvonam Bumper 2020. The first prize is Rs.12 Crore to a single ticket common to all series. 12 കോടി രൂപയാണ്‌ ഒന്നാം സമ്മാനം. 6637 6706 6747 6758 6846

When Was The Colony Of New South Wales Established, Supernatural Meet And Greet 2021, Scout Football Recruiting, Perfect Timing Nav Lyrics, Lil Wayne - Outro Lyrics, Baseball Bat Vector, Car Wheel Sizes Explained,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *